måndag 13 mars 2017

Drakarna vecka 10

Under veckan som gått har Drakarna fått höra en ny bok utav Kanin & Igelkott. Denna gången handlade boken allas lika värde. Kanin försöker lägga ett pussel men har svårt att se var alla pusselbitarna ska vara. Räv ser att Kanin behöver lite stöttning och förklarar för Kanin att alla bitarna ser olika ut, några är mörka, några är ljusa, vissa former är mjuka och andra är raka. Alla bitarna är faktiskt olika varandra. Vi behöver varje pusselbit, alla behövs och alla bitarna är lika mycket värda. 


Drakarna fick även vars en pusselbit med deras foto på. Vi hjälptes åt att få alla pusselbitarna på rätt plats. 


Sedan fick drakarna måla på ena sidan av pusselbiten och klistra på sitt foto.


Vi har även läst boken om när Rutan & Randan blev nyfikna på hur långa dem är. Dem ville mäta och jämföra varandras längd med hjälp av morötter. 


Vi blev också väldigt nyfikna på om det gick och möta sin längd med hjälp utav morötter. Utedagen spenderades med ett nytt äventy - vi gick bort till kullarna vid kohagen. 
Vi läste om när Allemansråttan besökte en hage. Får man gå in i en hage när där är djur? Vad är viktigt att tänka på isf? 

En pojke sa direkt att det är viktigt att stänga grinden efter sig! Annars kan dem rymma sa barnet. Efter sagan och fruktstunden begav vi oss på upptäcksfärdMål som vi strävat mot denna veckan:

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, 
  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, 
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  •  utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, 
  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

"Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen" (Lpfö98, rev. 2017).


Bloggare: Emilia


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar