måndag 6 mars 2017

sniglarna vecka 9Veckan i snigelgruppen har bjudit på rörelse aktiviteter av olika slag. Vi har rört oss i terräng, klättrat, rullat i backar, promenerat i vår närmiljö och haft rörelsepass. Under dessa aktiviteter pratar vi med barnen om vikten av att röra sig och hur det påverkar vår hälsa. Veckans utedag tillbringade vi på banvallen där vi hittade spår, gamla maskiner och ägnade oss åt intressanta diskussioner om vattnets kretslopp.
Lpfö 98 - reviderad 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen


Vi har också denna vecka ökat upp arbetet med kompisaktiviteter och jämställdhetsfrågor. Vi har sett en film från UR skola om Gabriel som ville vara prinsessa. Vi följde upp denna film med diskussioner och material där vi försöker ta reda på lite om barnens tankar och synsätt kring genusfrågor. De får göra ställningstagande, lyfta fram sin åsikt och relatera till sina egna erfarenheter och upplevelser. De får även sätta ord sina känslor.
Vi såg också filmer i veckan från UR om tungan. “Tunggung”. Det är filmer där man samlar på ord inom olika områden. Vi såg när tungan samlade på ord om kompisar och om olika. Efter dessa filmer hade vi diskussioner om just de orden. Och vad de betyder. Tillhörande aktivitet bestod i att rita av en slumpmässigt utvald kompis. Skriv kompisens namn och säg en sak som du tycker är bra med just den kompisen. Tunggung filmerna bygger även på språklig stimulans i olika former. Det är på rim och det är olika återkommande ramsor och inslag där man syftar till att öka barnens ordförråd och kunskaper om ex olika begrepp.
Lpfö 98- reviderad 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
Arbetet med Dagens värd har nu kommit igång och vi har nu lite nya moment med bland annat siffror, antal och mängd. Vi arbetar utifrån samma mall i google presentationer som tidigare där barnen följer ett manus för hur de ska leda samlingen. Vi har anpassat den och lagt till och tagit bort olika moment.


Vi har också ett moment i samlingen med teckenspråk. Dagens tecken som barnet som är dagens värd väljer och sen lär sina kompisar.
Lpfö 98- reviderad 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konfikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
Vi märker fortsatt ett stort intresse för skriftspråket. Barnen tar nya egna initiativ till att träna språket. Dom efterfrågar material och använder det material vi tillfört i miljön. De smittas av av varandras intresse och vi har nu tagit fram skrivböcker och pennor där barnen utifrån sin egen förmåga leker med och tränar sitt skrivande och även läsande i vissa fall.
Lpfö 98- reviderad 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
I ateljen skapade barnen sifferkort. 0-14 fick vi ihop. De sitter nu uppsatta i snigelrummet där vi också satt upp formfugurerna som skapades i ateljen vid senaste skapartilltillfället där.

Lpfö 1998 reviderad 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,
Vi har även firat ett barns födelsedag och haft ett litet avsked för en kompis som slutat hos oss. Och hunnit leka och skrattat, jobbat, fixat och haft en massa kul ihop.

Bloggare Petra

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar