Vision och affärsidé

Vision:
Vi ska ge varje barn trygghet, social kompetens och kunskap genom ett lustfyllt lärande.
Och därmed bli Östra Färs mest eftertraktade förskola.

Affärsidé
Vi ska ha nöjda föräldrar och stolta medarbetare. Vi vill utmana befintligt synsätt, uppmuntra till nytänkande och kreativitet, samt att se olikheter som en tillgång. För att hålla en kvalitet på verksamheten har vi som mål att så stor del som möjligt av personalen ska ha pedagogisk utbildning.

Hur ska vi nå dit?
  • Pedagogisk utbildad personal
  • Barnen i centrum
  • Nöjda föräldrar
  • Låg personalomsättning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar